Αλάτι

Το αλάτι είναι βασικό συστατικό  του ψωμιού.  Στην αρχαία Ελλάδα, συνήθιζαν να βάζουν θαλασσινό αλάτι στο ψωμί για νοστιμιά.

Όσον αφορά τη γεύση του ψωμιού το αλάτι κατέχει σημαντική θέση είτε άμεσα είτε έμμεσα.  Νοστιμίζει το ψωμί και δίνει χρώμα στην κόρα.
Βελτιώνει τις πλαστικές ιδιότητες του ζυμαριού όπως τη συνεκτικότητα και την πλαστικότητα.

Οι υγροσκοπικές ιδιότητες του αλατιού επηρεάζουν θετικά τη διατήρηση του ψωμιού