Εκδόσεις

 

2003       Εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης  για τα αρτοποιεία και τις επιχειρήσεις διακίνησης  
και διάθεσης  άρτου και προϊόντων αρτοποιίας.       Εγχειρίδιο Νο. 2

Κεφάλαια 1-3

Εισαγωγή-Ασθένειες που προκαλούνται από τρόφιμα 
Κίνδυνοι μόλυνσης των τροφίμων


Κεφάλαια 4-5

Υγιεινή προσωπικού - Καθαρισμός και απολύπανση -


Κεφάλαια 6-7

Υγιεινή κατά την παραλαβή και αποθήκευση πρώτων υλών
Υγιεινή κατα την προετοιμασία και το ψήσιμο του άρτου


Κεφάλαια 8-9

Εκθεση προς πώληση - Ελεγχος  εντόμων και τρωκτικών


2002     Οδηγός Υγιεινής  για τα αρτοποιεία και τις επιχειρήσεις διακίνησης  και
διάθεσης  άρτου και προϊόντων αρτοποιίας.       Οδηγός Υγιεινής Νο. 2

Εισαγωγή

Εισαγωγικά

Κεφαλαιο 1

Γενικές απαιτήσεις για τουςχώρους


Κεφαλαιο 2

Ειδικές απαιτήσεις για τους χώρουςπαραγωγής άρτου


Κεφαλαιο3

Μεταφορά


Κεφάλαιο 4

Απαιτήσεις εξοπλισμού


Κεφάλαιο 5

Απορρίματα τροφών


Κεφάλαιο 6

Παροχή νερού


Κεφάλαιο 7

Προσωπικο, Υγεία και ατομική υγιειενή


Κεφάλαιο 8

Προστασία της ασφάλειαςτου άρτου και των προϊόντων αρτοποιίας


Μέρος 4

Σημεία ελέγχου


Μέρος 5

Παραρτήματα