Ιστορία μας

 

Η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος ιδρύθηκε το 1936 κατανοώντας την ανάγκη του Βιοτέχνη αρτοποιού να παγιωθεί με τον σεβασμό που του αξίζει στην Ελληνική αγορά και οικονομία. Ο κλάδος της Βιοτεχνικής Αρτοποιίας σήμερα εκπροσωπεί περισσότερες από 15.000 επιχειρήσεις στη χώρα μας και είναι ένας δυναμικός, ισχυρός, διεθνώς αναγνωρισμένος και βραβευμένος παραγωγικός κλάδος.

Ο κλάδος της βιοτεχνικής αρτοποιίας υποστηρίζει παράλληλα πολλαπλάσιους εργαζόμενους (αρτεργάτες-υπαλλήλους) καθώς και συγγενικά επαγγέλματα (όπως παραγωγούς και προμηθευτές πρώτων υλών, μηχανημάτων, αλευροβιομηχανίες κ.λ.π.) που προσδίδουν στην ελληνική οικονομία κατά το αναλογούν μερίδιο, μια ισχυρή δυναμική ανεξαρτησίας και αυτάρκειας. Περισσότερες από 200 επιχειρήσεις κατασκευαστών μηχανημάτων εδρεύουν στην Ελλάδα με πολλαπλάσιους εργαζομένους, ενώ πλέον των 200 κυλινδρόμυλων τροφοδοτούν καθημερινά τα αρτοποιεία μας με άλευρα εξαιρετικής ποιότητας, παραγόμενα με μεράκι και αγάπη για όλον τον κλάδο της βιοτεχνικής αρτοποιίας.

Η Βιοτεχνική Αρτοποιία αποτελεί ένα ζωτικό οικονομικό κομμάτι το οποίο ταυτόχρονα ενισχύει την Εθνική Οικονομία και συμβάλλει αποφασιστικά στην αντιμετώπιση της  ανεργίας στην Ελλάδα.