Προεδρεία


Μία φορά κάθε δύο μήνες συνέρχεται το Προεδρείο,όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος κωλυομένου  του Προέδρου.

Το Προεδρείο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την Ομοσπονδία και την πραγμάτωση των σκοπών της


06/07/2008 

Διάθεση τυροκομικών προϊόντων από τα αρτοποιεία 30ο Παν/νιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Αρτοποιών
Επίσκεψη του Προέδρου κ.Μούσιου στην Αχαϊα. Αναβάθμιση των πληροφοριακών υποδομών της ΟΑΕ