27-09-2008  έως 29-09-2008

Φωτογραφικό υλικό:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 30ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 30ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ 30οΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΤΟ 30οΣΥΝΕΔΡΙΟ

© 2019 Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος
Created by: _Pinged