Αρχική > Ομοσπονδία

Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος

Γνωρίστε μας   ―

Η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος είναι η Ανώτατη Συνδικαλιστική Οργάνωση των Ελλήνων Βιοτεχνών Αρτοποιών.

Ο κλάδος της Βιοτεχνικής Αρτοποιίας εκπροσωπεί περισσότερες από 15.000 επιχειρήσεις στη χώρα μας & είναι ένας ισχυρός, διεθνώς αναγνωρισμένος και βραβευμένος παραγωγικός κλάδος.

Χρόνια δίπλα στον βιοτέχνη αρτοποιό και αρτεργάτη

Εγγεγραμμένα Σωματεία Αρτοποιών Μέλη της Ο.Α.Ε

Η Ιστορία της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος:

Η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος ιδρύθηκε το 1936 κατανοώντας την ανάγκη του Βιοτέχνη αρτοποιού να παγιωθεί με τον σεβασμό που του αξίζει στην Ελληνική αγορά και τη συμβολή του στην οικονομία.

Yποστηρίζει πολλαπλάσιους εργαζόμενους (αρτεργάτες-υπαλλήλους) καθώς και συγγενικά επαγγέλματα (όπως παραγωγούς και προμηθευτές πρώτων υλών, μηχανημάτων, αλευροβιομηχανίες κ.λ.π.) που προσδίδουν στην ελληνική οικονομία κατά το αναλογούν μερίδιο, μια ισχυρή δυναμική ανεξαρτησίας και αυτάρκειας.

Περισσότερες από 200 επιχειρήσεις κατασκευαστών μηχανημάτων εδρεύουν στην Ελλάδα με πολλαπλάσιους εργαζομένους, ενώ πλέον των 200 κυλινδρόμυλων τροφοδοτούν καθημερινά τα αρτοποιεία μας με άλευρα εξαιρετικής ποιότητας, παραγόμενα με μεράκι και αγάπη για όλον τον κλάδο της βιοτεχνικής αρτοποιίας.

Η Βιοτεχνική Αρτοποιία αποτελεί ένα ζωτικό οικονομικό κομμάτι το οποίο ταυτόχρονα ενισχύει την Εθνική Οικονομία και συμβάλλει αποφασιστικά στην αντιμετώπιση της  ανεργίας στην Ελλάδα.

Η Ιστορία της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος:

Η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος ιδρύθηκε το 1936 κατανοώντας την ανάγκη του Βιοτέχνη αρτοποιού να παγιωθεί με τον σεβασμό που του αξίζει στην Ελληνική αγορά και τη συμβολή του στην οικονομία.

Yποστηρίζει πολλαπλάσιους εργαζόμενους (αρτεργάτες-υπαλλήλους) καθώς και συγγενικά επαγγέλματα (όπως παραγωγούς και προμηθευτές πρώτων υλών, μηχανημάτων, αλευροβιομηχανίες κ.λ.π.) που προσδίδουν στην ελληνική οικονομία κατά το αναλογούν μερίδιο, μια ισχυρή δυναμική ανεξαρτησίας και αυτάρκειας.

Περισσότερες από 200 επιχειρήσεις κατασκευαστών μηχανημάτων εδρεύουν στην Ελλάδα με πολλαπλάσιους εργαζομένους, ενώ πλέον των 200 κυλινδρόμυλων τροφοδοτούν καθημερινά τα αρτοποιεία μας με άλευρα εξαιρετικής ποιότητας, παραγόμενα με μεράκι και αγάπη για όλον τον κλάδο της βιοτεχνικής αρτοποιίας.

Η Βιοτεχνική Αρτοποιία αποτελεί ένα ζωτικό οικονομικό κομμάτι το οποίο ταυτόχρονα ενισχύει την Εθνική Οικονομία και συμβάλλει αποφασιστικά στην αντιμετώπιση της  ανεργίας στην Ελλάδα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος (Ο.Α.Ε) αριθμεί 35 μέλη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος (Ο.Α.Ε) αριθμεί 35 μέλη.

Καταστατικό Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος:

Η λειτουργία της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και το Καταστατικό του. Κατεβάστε & διαβάστε αναλυτικά το καταστατικό με τους βασικούς όρους και κανόνες λειτουργίας της Ομοσπονδίας.

Εγγραφείτε στο newsletter μας:

© 2024 Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος
Created by: _Pinged