ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ.

Ιαν 13, 2023 | Δελτία τύπου / Ανακοινώσεις

Αθήνα, 13-01-2023

Αγαπητοί Συνάδελφοι ,

Σε συνέχεια της προηγούμενής ενημέρωσης σας αναφορικά  με την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι αρτοποιοί με ΚΑΔ 1071 προκειμένου να αποδοθούν αναδρομικά τα ποσά των επιδοτήσεων του ταμείου ενεργειακής μετάβασης σύμφωνα με το ΦΕΚ το οποίο δημοσιεύτηκε στις 3/1/2023, σας παραθέτουμε τα κάτωθι:

Αρχικά σημειώνουμε (όπως προκύπτει από το α. 4 του ΦΕΚ), ότι αποτελεί υποχρέωση των παρόχων Ηλεκτρικής Ενέργειας να ενημερώσουν τους πελάτες τους για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν  ώστε να τους πιστώσουν τα χρήματα για το χρονικό διάστημα που εκπροσωπούσαν τις παροχές τους (είτε είναι υφιστάμενος πελάτης τους είτε έχουν αλλάξει πάροχο). Η διαδικασία αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/2023 σύμφωνα με το ΦΕΚ.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον πάροχο που εκπροσωπούσε ή εκπροσωπεί την/τις παροχή/ες σας το διάστημα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 έτσι ώστε να ενημερωθείτε  για την διαδικασία που έχει αποφασίσει να ακολουθήσει ο συγκεκριμένος πάροχος (ο κάθε πάροχος έχει την δική του διαδικασία).

Βασική λεπτομέρεια που πρέπει  να επιβεβαιώσετε είναι  ότι ο συγκεκριμένος πάροχος, σας έχει καταχωρημένο ως ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ με ΚΑΔ 1071.

Εάν δεν έχει σωστά καταχωρημένη την επιχείρησή σας, δηλαδή έχει άλλον ΚΑΔ, θα πρέπει να σταλεί η έναρξη επαγγέλματος από την προσωποποιημένη πληροφόρηση του taxis ως αποδεικτικό της δραστηριότητας.

Προτείνουμε η επικοινωνία να γίνει μετά τις 23/1/2023 ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος να ενημερώσουν οι πάροχοι τα αρμόδια τμήματα τους. Καλό θα είναι να επικοινωνήσετε με το πάροχο, είτε γνωρίζετε αν σας  έχει αποδοθεί η σωστή κρατική επιδότηση είτε όχι καθώς υπάρχουν διαφοροποιήσεις στο συγκεκριμένο ΦΕΚ.

Είμαστε στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

Για την Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος

Ο Πρόεδρος                                                                                                                  Ο Γενικός Γραμματέας

Μιχάλης Μούσιος                                                                                                            Κώστας Κεβρεκίδης

 

 

Τελευταίες αναρτήσεις   ―