Ανακοίνωση προς τους συναδέλφους – τροπολογία

Δεκ 22, 2015 | Δελτία τύπου / Ανακοινώσεις

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Στο 32° Πανελλήνιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος στα Καμένα Βούρλα, αναφερθήκαμε στο γεγονός ότι είμαστε σε διαβούλευση με το Υπουργείο Ανάπτυξης , προκειμένου να καταργηθεί η διάταξη που επέβαλλε την υποχρεωτική ζύγιση του άρτου και των αρτοπαρασκευασμάτων.
Ο αγώνας ήταν ιδιαίτερα δύσκολος και επίμονος όλο το διάστημα της διαβούλευσης, μέχρι και την τελευταία ημέρα που ψηφίστηκε στην Βουλή , τον Απρίλιο του 2014. Προσπαθήσαμε με τεκμηριωμένα επιχειρήματα να πείσουμε το Υπουργείο ότι το μέτρο αυτό, εκτός από την δυσλειτουργία που θα επέφερε στα αρτοποιεία μας, θα ήταν και εις βάρος του καταναλωτή αφού θα υποχρεούτο να καταβάλλει το ακριβές ποσό ακόμα και για το τελευταίο γραμμάριο.
Ακολούθησαν από τη μεριά μας συνεντεύξεις, επιστολές αλλά και προσωπική ενημέρωση στους καταναλωτές προκειμένου να είμαστε σε θέση να λειτουργήσουμε με το πρωτόγνωρο για όλους μας αυτό μέτρο. Ας μην ξεχνάμε ότι ούτε ο αρτοποιός είχε μπει στην διαδικασία να ζυγίζει- αφού υπήρχαν τα προκαθορισμένα βάρη- ούτε ο καταναλωτής μπορούσε να συνειδητοποιήσει το νέο αυτό καθεστώς.
Στην συνέχεια, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κος Γεράσιμος Γιακουμάτος τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο επέμενε για την εφαρμογή αυτού του μέτρου, διατάσσοντας αυστηρούς ελέγχους και επιβάλλοντας και τα αντίστοιχα πρόστιμα.
Από την προσωπική του εμπλοκή με το μέτρο αυτό, είχε την τόλμη και την αρετή θα λέγαμε, να διαπιστώσει ιδίοις όμασι ότι αυτό το μέτρο ήταν άδικο και λειτουργούσε κατάφωρα εις βάρος του καταναλωτικού κοινού και των αρτοποιείων, με αποτέλεσμα να προβεί στην διόρθωση του συγκεκριμένου μέτρου και να θέσει τροπολογία στην Βουλή των Ελλήνων.
Την 18η Δεκεμβρίου 2014 λοιπόν, ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων νέα τροπολογία επί του Ν. 3526/2007, όπου ορίζεται πως η ζύγιση του ψωμιού και των αρτοπαρασκευασμάτων θα πραγματοποιείται μόνο εάν αυτό ζητηθεί από τον καταναλωτή.
Όλοι οι συνάδελφοι υποχρεούμαστε να αναρτήσουμε πινακίδα στο κατάστημα μας όπου πρέπει να αναγράφεται ευδιάκριτα ότι:
« Το ιcατάστημα υποyρεούται να ζυγίζει τον άρτο και τα αρτοπαρασκευάσματα, εφόσον αυτό ζητηθεί από τον καταναλωτή» Πιο συγκεκριμένα, το α. 103 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου του ΥΠΑΝ ορίζει ότι:
ΑΡΘΡΟ 103
1) Η παρ. 2 του α. 10 του Ν. 3526/07 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

2) Στον άρτο και τα αρτοπαρασκευάσματα που διατίθενται, ανεξάρτητα από το σχήμα και την μορφή τους, αναγράφεται με ευκρίνεια η τιμή τους ανά κιλό. Τα προϊόντα του προηγούμενου εδαφίου που πωλούνται ανά τεμάχιο προ- ζυγίζονται και αναγράφεται εμφανώς το βάρος και η τιμή ανά τεμάχιο. Εφόσον ζητηθεί από τον καταναλωτή, τα προϊόντα ζυγίζονται εκ νέου ενώπιων του.»
Όλες οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης άρτου και αρτοπαρασκευασμάτων οφείλουν να αναρτήσουν πινακίδα, σε εμφανές σημείο του καταστήματος, στην οποία να αναγράφεται με ευδιάκριτα γράμματα ότι: « Το κατάστημα υποχρεούται να ζυγίζει τον άρτο και τα αρτοπαρασκευάσματα, εφόσον αυτό ζητηθεί από τον καταναλωτή»

Κατεβάστε την ανακοίνωση:

Ανακοίνωση προς τους συναδέλφους – τροπολογία

Τελευταίες αναρτήσεις   ―