Ανακοίνωση Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος για τα νέα έκτακτα μέτρα από 11-02-2021 έως 01-03-2021

Φεβ 11, 2021 | Δελτία τύπου / Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ

11.02.2021

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. Δ1α./Γ.Π.οικ.9147 (τ. β’, αρ. Φ. 534/10.02.2021):

1Α. α) Στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου εντάσσονται:

αα) η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αβ) η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, αγ) ο Δήμος Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αδ) οι Δήμοι Θηβαίων και Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αε) ο Δήμος Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αστ) ο Δήμος Ανδραβίδας – Κυλλήνης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αζ) ο Δήμος Τεμπών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αη) ο Δήμος Πύδνας – Κολινδρού της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας, αθ) ο Δήμος Διρφυών – Μεσσαπίων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και αι) ο Δήμος Ρεθύμνης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης.

β) Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου εντάσσονται: βα) η Περιφέρεια Αττικής, ββ) ο Δήμος Πατρέων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, βγ) ο Δήμος Χαλκιδέων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας βδ)ο Δήμος Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης, βε) ο Δήμος Μυκόνου της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και βστ) ο Δήμος Θήρας της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 γ) Στο επίπεδο μητροπολιτικών περιοχών εντάσσονται: γα) η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και γβ) η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. δ) Στο επίπεδο επιτήρησης εντάσσονται οι λοιπές περιοχές της Επικράτειας.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (πεδίο 22 του ΦΕΚ)

 Πέραν των γενικών μέτρων που αφορούν στην απόσταση μεταξύ των πελατών (2 μ. μεταξύ των πελατών κατά την αναμονή στα ταμεία), την υποχρέωση ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που πρέπει να βρίσκονται εντός του καταστήματος, ένα (1) άτομο ανά 25 τ.μ. στον κύριο χώρο του καταστήματος κ.λ.π, το ωράριο διαμορφώνεται ως εξής :

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ: Προαιρετικό (διευρυμένο) ωράριο λειτουργίας από τις 7:00 έως τις 20:30, και με την εξαίρεση, ως προς τα καταστήματα τροφίμων, της λειτουργίας υπηρεσιών διανομής προϊόντων ( delivery), η οποία επιτρέπεται να λειτουργεί έως τη 1:00.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ : Προαιρετικό (διευρυμένο) ωράριο λειτουργίας από τις 7: 00 έως τις 17:30, και με την εξαίρεση, ως προς τα καταστήματα τροφίμων, της λειτουργίας υπηρεσιών διανομής προϊόντων ( delivery), η οποία επιτρέπεται να λειτουργεί έως τη 1:00.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΛΥ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Προαιρετικό (διευρυμένο) ωράριο λειτουργίας από τις 7: 00 έως τις 17:30 (ειδικώς στην Περιφέρεια Αττικής και κατά τις ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή έως τις 20:30), και με την εξαίρεση, ως προς τα καταστήματα τροφίμων, της λειτουργίας υπηρεσιών διανομής προϊόντων ( delivery), η οποία επιτρέπεται να λειτουργεί έως τη 1:00. Οι προβλέψεις της παρούσας ως προς το επιτρεπόμενο ωράριο λειτουργίας κατά την ημέρα Σάββατο ισχύουν και για την Κυριακή, στην περίπτωση καταστημάτων η λειτουργία των οποίων επιτρέπεται την ημέρα αυτή.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: Προαιρετικό (διευρυμένο) ωράριο λειτουργίας από τις 7:00 έως τις 20:30, ( στην Περιφερειακή Ενότητα Θες/κης κατά τις ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή) ή από τις 07:00 έως τις 17:30 (στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής κατά τις ημέρες Δευτέρα έως και Σάββατο, καθώς και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης την ημέρα Σάββατο), και με την εξαίρεση, ως προς τα καταστήματα τροφίμων, της λειτουργίας υπηρεσιών διανομής προϊόντων ( delivery), η οποία επιτρέπεται να λειτουργεί έως τη 1:00. Οι προβλέψεις της παρούσας ως προς το επιτρεπόμενο ωράριο λειτουργίας κατά την ημέρα Σάββατο ισχύουν και για την Κυριακή, στην περίπτωση καταστημάτων η λειτουργία των οποίων επιτρέπεται την ημέρα αυτή.

Α.3. Περιορισμός της κυκλοφορίας:

……. «β) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα η βεβαίωση χορηγείται στον εργαζόμενο για τη μετακίνησή του από τον υπόχρεο εργοδότη, κατόπιν υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του εργοδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Κατά την υποβολή της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης από τον εργοδότη, διασταυρώνεται αυτόματα και πιστοποιείται από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» η εργασιακή σχέση του εργαζόμενου με τον αιτούντα εργοδότη και κατόπιν παρέχεται η βεβαίωση από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». Η βεβαίωση χορηγείται σε κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο το αργότερο πριν από τη μετακίνησή του και ισχύει για όσο διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί από και προς την εργασία του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του ωραρίου εργασίας του. Εναλλακτικά μπορεί να λαμβάνεται πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr. Η βεβαίωση της παρούσας περίπτωσης μπορεί να ισχύει για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) ημερών.

γ) Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και επιτηδευματιών συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» με τους κωδικούς TAXISNET ή πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) που λαμβάνεται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr. Η συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης ή της βεβαίωσης κίνησης πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο πριν από τη μετακίνησή τους και να επιδεικνύεται, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα μαζί με εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS των φορολογικών στοιχείων φυσικού προσώπου και επιχειρηματικής δραστηριότητας ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση.»……

ΣΗΜ: Ως προς τις εκτυπώσεις από το ΠΣ TAXIS (φορολογικών στοιχείων φυσικού προσώπου και επιχειρηματικής δραστηριότητας ή την αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση), επικοινωνήστε με τους λογιστές σας ούτως ώστε να έχετε τα έγγραφα αυτά.

Αποστέλλουμε συνημμένο έγγραφο με απόσπασμα του ΦΕΚ (τ. β’/αρ. φ. 534/10.02.2021).

Για την Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος

Ο Πρόεδρος                                                                            Ο Γενικός Γραμματέας

Μιχάλης Μούσιος                                                                      Κώστας Κεβρεκίδης

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ 11-02-2021 ΕΩΣ 1-03-2021 ΦΕΚ Β 534

Τελευταίες αναρτήσεις   ―