Ανακοίνωση της ΟΑΕ σχετικά με τις βεβαιώσεις μετακίνησης

Φεβ 15, 2021 | Δελτία τύπου / Ανακοινώσεις

 

Αθήνα, 15.02.2021

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σύμφωνα με διευκρινιστικό Δ.Τ. από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σας παραθέτουμε τα παρακάτω:

Από τη Δευτέρα 15/2/2021 θα ισχύουν τα νέα έντυπα «Βεβαίωσης Κίνησης Εργαζομένων» για την εκτέλεση της εργασίας τους.

Από τα νέα έντυπα αποκλείονται όσοι εργαζόμενοι βρίσκονται σε:

α) καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας,

β) τηλεργασία και

γ) νόμιμη άδεια

Οι Βεβαιώσεις χορηγούνται αφενός ηλεκτρονικά από το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» (eservices.yeka.gr) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και αφετέρου από τον ιστότοπο forma.gov.gr, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης – αίτησης του εργοδότη, η οποία  χορηγείται αποκλειστικά στους εργαζόμενους που παρέχουν με αυτοπρόσωπη παρουσία την εργασία τους στην επιχείρηση/εργοδότη.

Με νέο έντυπο μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ή από τον ιστότοπο forma.gov.gr μπορούν επίσης να μετακινούνται οι αυτοαπασχολούμενοι χωρίς εργοδότη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιτηδευματίες. Σε αυτή την περίπτωση θα  πρέπει υποχρεωτικά το έντυπο να συνοδεύεται από τη φορολογική ταυτότητα τους, η οποία παρέχεται μέσω του TAXISNET (στοιχεία Μητρώου Φυσικού Προσώπου και Επιχειρηματικής Δραστηριότητας).

Τέλος, με νέο έντυπο μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» θα μπορούν επίσης να μετακινούνται τα μέλη οργάνου διοίκησης, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης της επιχείρησης που μετέχουν. (π.χ. εταιρεία  Ο.Ε κλπ)

Σχετικά έγγραφα:

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ (χωρίς εργοδότη) – ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ – ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ

Από την Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος

Τελευταίες αναρτήσεις   ―

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ για το πρόγραμμα «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – HACCP» με ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5035191

Ανάρτηση ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ των προσωρινών πινάκων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων της υπ’ αριθµ.1/2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

Διαβάστε Περισσότερα