ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΣΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ.

Δεκ 27, 2021 | Δελτία τύπου / Ανακοινώσεις

 

Αθήνα, 27-12-2021

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σύμφωνα με την απόφαση Α.1251/13.12.2021 του Διοικητή της ΑΑΔΕ, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’5982/20.12.2021, με την οποία καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης της εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος για τα πλαστικά προϊόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4736/2020 (Α΄ 200), καθώς και της διαδικασίας επιβολής, είσπραξης και απόδοσης αυτής, σας εφιστούμε την προσοχή στα κάτωθι:

Από την 1η Ιανουαρίου 2022 επιβάλλεται εισφορά προστασίας του περιβάλλοντος για τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, όπως αυτά απαριθμούνται στο Α΄ Μέρος του Παραρτήματος I του ν. 4736/2020 που διατίθενται ως συσκευασία των τροφίμων και των ποτών κατά την πώλησή τους από επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 5.Δ. του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/23.3.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β’ 2161) και από επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου της παρ. 5.Γ. της ανωτέρω απόφασης, οι οποίες πωλούν τρόφιμα και ποτά.
 Η καταβολή της εισφοράς επιβάλλεται στους καταναλωτές ανά τεμάχιο προϊόντος. Το πλαστικό κάλυμμα ή καπάκι λογίζεται ως διακριτό προϊόν, για το οποίο επιβάλλεται αυτοτελώς η εισφορά. Το τέλος ορίζεται στα 0,04 λεπτά ανά τεμάχιο (πλέον ΦΠΑ), και αφορά σε όλα τα είδη ποτηριών, περιέκτες και τα αντίστοιχα καπάκια μιας χρήσης που είναι εξ’ ολοκλήρου πλαστικά ή περιέχουν πλαστικό.

Η δήλωση απόδοσης της εισφοράς υποβάλλεται από τις υπόχρεες επιχειρήσεις στη φορολογική διοίκηση κάθε τρίμηνο, έως την τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί την περίοδο στην οποία αφορά, αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω διαδικτύου, στον διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (aade.gr), η οποία είναι και η καταληκτική προθεσμία για την απόδοσή της.

Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας λειτουργίας της εφαρμογής, η δήλωση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..
Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με το υπόδειγμα της ΑΑΔΕ, τα πλαστικά προϊόντα που υπόκεινται σε απόδοση περιβαλλοντικού τέλους είναι:

  • Κυπελλάκι για ποτά (κάλυμα- καπάκι αυτοτελώς)
  • Περιέκτης τροφίμων (κάλυμα – καπάκι αυτοτελώς)

Ως εκ τούτου, προκειμένου να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση της επιχείρησής σας με τις επιταγές της εγκυκλίου και του Νόμου, επικοινωνήστε με τους λογιστές σας, προκειμένου να αναμορφώσετε αφ’ ενός τις ταμειακές σας μηχανές, αφ΄ετέρου να σας καθοδηγήσουν για τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να τους προσκομίζετε ούτως ώστε να σας κάνουν την δήλωση απόδοσης της εισφοράς κάθε τρίμηνο.

Σας ευχόμαστε καλές γιορτές και είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Με εκτίμηση

Για την Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος

Ο Πρόεδρος                                                                            Ο Γενικός Γραμματέας

Μιχάλης Μούσιος                                                                   Κώστας Κεβρεκίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σας επισυνάπτουμε προς διευκόλυνσή σας 1) το Ν. 4736/2020 και 2) Την Υ.Α.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ-Β-5982_2021 ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΝΟΜΟΣ 4736 20-10-2020

Τελευταίες αναρτήσεις   ―