Δεκτή έγινε η πρόταση της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων στο Νομοσχέδιο σχετικά με την περιστολή του λαθρεμπορίου.

Δεκ 2, 2020 | Δελτία τύπου / Ανακοινώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- 02.12.2020

Δεκτή έγινε η πρόταση της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων στο Νομοσχέδιο σχετικά με την περιστολή του λαθρεμπορίου.

Παραθέτουμε απόσπασμα της αιτιολογικής έκθεσης του Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με το επίμαχο άρθρο. Θα σας κοινοποιηθεί ο σχετικός Νόμος ευθύς αμέσως δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Επί του α.8 λοιπόν:

….. «Η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά στην αποκατάσταση στρεβλώσεων σχετικά με περιπτώσεις όπου κατόπιν εξέτασης δειγμάτων καυσίμων, κυρίως πετρελαίου κίνησης, που λαμβάνονται συνήθως από δεξαμενές μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (όπως από αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία), διαπιστώνεται η ύπαρξη μηδαμινών ποσοτήτων άλλων καυσίμων. Οι ελάχιστες αυτές ποσότητες δικαιολογούνται από την ύπαρξη καταλοίπων άλλου είδους καυσίμου από προηγούμενες φορτώσεις στις σωληνώσεις των βυτιοφόρων μεταφοράς  τους προς την επιχείρηση. Περαιτέρω το οικονομικό διακύβευμα, ήτοι η ωφέλεια των ελεγχόμενων επιχειρήσεων από αναλογούντες φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις για τις ποσότητες αυτές, είναι τόσο μικρό, ώστε να αποκλείεται  η ύπαρξη σκοπιμότητας. Ο χαρακτηρισμός ως απλής παράβασης των πράξεων που καταλήγουν στη διαφυγή αμελητέων ποσών από φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις καυσίμων, εξυπηρετεί σκοπούς ασφάλειας δικαίου και στηρίζεται στις διοικητικές αρχές της χρηστής διοίκησης και της αναλογικότητας, ώστε να μην  επιβάλλονται βαρύτερες, δυσανάλογες κυρώσεις από τις αρμόδιες αρχές»…..

Εκ της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος

Τελευταίες αναρτήσεις   ―

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΑΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ κο ΚΑΣΣΕΛΑΚΗ

Στο χωριό Μεταμόρφωση Καρδίτσας, το οποίο χωριό έχει υποστεί σημαντικές ζημιές και είναι ακόμα μέσα στις λάσπες, συναντήθηκαν ο πρόεδρος της ΟΑΕ και...

Διαβάστε Περισσότερα

Ο Πρόεδρος της ΟΑΕ, κος Μιχάλης Μούσιος και ο Ταμίας, κος Αχιλλέας Κωτούζας, πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Παλαμά Καρδίτσας μαζί με την εταιρεία ΖΥΜΕΣ ΛΕΣΑΦΡ

Ο Πρόεδρος της ΟΑΕ, κος Μιχάλης Μούσιος και ο Ταμίας, κος Αχιλλέας Κωτούζας, πραγματοποίησαν επίσκεψη σήμερα στο Παλαμά Καρδίτσας, όπου μαζί με την...

Διαβάστε Περισσότερα