Δεκτή έγινε η πρόταση της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων στο Νομοσχέδιο σχετικά με την περιστολή του λαθρεμπορίου.

Δεκ 2, 2020 | Δελτία τύπου / Ανακοινώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- 02.12.2020

Δεκτή έγινε η πρόταση της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων στο Νομοσχέδιο σχετικά με την περιστολή του λαθρεμπορίου.

Παραθέτουμε απόσπασμα της αιτιολογικής έκθεσης του Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με το επίμαχο άρθρο. Θα σας κοινοποιηθεί ο σχετικός Νόμος ευθύς αμέσως δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Επί του α.8 λοιπόν:

….. «Η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά στην αποκατάσταση στρεβλώσεων σχετικά με περιπτώσεις όπου κατόπιν εξέτασης δειγμάτων καυσίμων, κυρίως πετρελαίου κίνησης, που λαμβάνονται συνήθως από δεξαμενές μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (όπως από αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία), διαπιστώνεται η ύπαρξη μηδαμινών ποσοτήτων άλλων καυσίμων. Οι ελάχιστες αυτές ποσότητες δικαιολογούνται από την ύπαρξη καταλοίπων άλλου είδους καυσίμου από προηγούμενες φορτώσεις στις σωληνώσεις των βυτιοφόρων μεταφοράς  τους προς την επιχείρηση. Περαιτέρω το οικονομικό διακύβευμα, ήτοι η ωφέλεια των ελεγχόμενων επιχειρήσεων από αναλογούντες φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις για τις ποσότητες αυτές, είναι τόσο μικρό, ώστε να αποκλείεται  η ύπαρξη σκοπιμότητας. Ο χαρακτηρισμός ως απλής παράβασης των πράξεων που καταλήγουν στη διαφυγή αμελητέων ποσών από φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις καυσίμων, εξυπηρετεί σκοπούς ασφάλειας δικαίου και στηρίζεται στις διοικητικές αρχές της χρηστής διοίκησης και της αναλογικότητας, ώστε να μην  επιβάλλονται βαρύτερες, δυσανάλογες κυρώσεις από τις αρμόδιες αρχές»…..

Εκ της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος

Τελευταίες αναρτήσεις   ―

Β’ ΚΥΚΛΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – HACCP» του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020»

2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελουμένων της ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ...

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΕΦΚΑ : Από τον e-ΕΦΚΑ ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκαν οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές για τους τέως Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης...

Διαβάστε Περισσότερα