Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

Απρ 27, 2021 | Δελτία τύπου / Ανακοινώσεις

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Υποέργου 8 «Συντονισμός, διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης της Πράξης και επιλογή εκπαιδευομένων» της Πράξης με Τίτλο «Ολοκληρωμένη Δράση Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Εργαζομένων, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στην Υγιεινή και Ασφάλεια εργασίας και στη Διαχείριση της Υγιεινής και Ασφάλειας προϊόντων – HACCP» με ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ) : 5035191.
Δείτε αναλυτικά τη διακήρυξη ΕΔΩ.

Τελευταίες αναρτήσεις   ―