Διευκρίνιση σχετικά με τη λειτουργία των take away και delivery

Νοέ 12, 2020 | Δελτία τύπου / Ανακοινώσεις

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Διευκρίνιση σχετικά με τη λειτουργία των take away και delivery

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2020

Σχετικά με τη λειτουργία των take away και delivery κατά τις ώρες 21.00 – 05.00,
διευκρινίζουμε ότι δεν τίθεται ζήτημα απαγόρευσης των υπηρεσιών παράδοσης
κατ’ οίκον (delivery) κατά τις ώρες αυτές.
Επίσης, διευκρινίζουμε ότι η παραλαβή από εν λειτουργία καταστήματα (take
away) συνεχίζεται μετά τις 21.00 και καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας
τους, όχι όμως ως αυτοτελής λόγος μετακίνησης, αλλά στο πλαίσιο των
επιτρεπόμενων μετακινήσεων κατά τις ώρες αυτές.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τελευταίες αναρτήσεις   ―