ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΛΑΕΚ 1-49 ΕΤΟΥΣ 2019

Νοέ 20, 2020 | Δελτία τύπου / Ανακοινώσεις

 

Προς

Τα Σωματεία – Μέλη της ΟΑΕ                                                                                             Αθήνα, 20-11-2020                                                                                                                                                             Αρ. Πρωτ. 4493

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,

Σας γνωρίζουμε ότι, με την με αριθμ.5851/118/27-10-2020 απόφαση ΔΣ ΟΑΕΔ, αποφασίστηκε<< η έναρξη υλοποίησης του προγράμματος ΛΑΕΚ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΕΚ 1-49) ΕΤΟΥΣ 2019 με ημερομηνία υποβολής προτάσεων για αξιολόγηση την 2η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. και ημερομηνία λήξης την 30η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 23:59>>.

Η Εγκύκλιος του προγράμματος (Φυσικό Αντικείμενο) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2019 (ΛΑΕΚ 1-49), έχει αναρτηθεί στο laek.oaed.gr

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος  οι Ομοσπονδίες λαμβάνουν το 4% για ενέργειες δημοσιότητας του προγράμματος προς τα μέλη τους. Τα Δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα εκπροσώπησης φορέων των εργοδοτών (Ομοσπονδίες), που δεν επιθυμούν να υλοποιήσουν πρόγραμμα κατάρτισης, δύνανται να αναλάβουν τη δημοσιοποίηση του Προγράμματος ΛΑΕΚ σε τοπικό επίπεδο και τη σύνταξη έκθεσης υλοποίησης του προγράμματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος, κατά τη συνεδρίαση του στις 26 Ιουνίου 2016 αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τα πρωτοβάθμια σωματεία να διοργανώσουν αυτά τα σεμινάρια και να συμμετέχει εφεξής μέσω των σωματείων – μελών της ως προς τις ενέργειες δημοσιότητας και σύνταξης της έκθεσης υλοποίησης του προγράμματος.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας για την υλοποίηση του προγράμματος το οποίο λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2020.

Για την Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                               Ο Γενικός Γραμματέας

 

Μιχάλης Μούσιος                                                                                                         Κώστας Κεβρεκίδης

 

 

 

Τελευταίες αναρτήσεις   ―