ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Απρ 4, 2022 | Δελτία τύπου / Ανακοινώσεις

 

Αθήνα, 04.04.2022

Αρ. πρωτ:45116

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Επισυνάπτουμε  με την παρούσα την  Κ.Υ.Α υπ’ αριθμ. 1368/4 Απριλίου 2022 (αρ. φ. 1549. Τεύχος Β’): Δήλωση αποθεμάτων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Σύμφωνα με την απόφαση: Υπόχρεοι δήλωσης αποθεμάτων σε οποιαδήποτε μορφή είναι όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, εισαγωγή, εμπορία, χονδρική και λιανική πώληση, μεσιτεία, διακίνηση, διανομή και αποθήκευση των ειδών του α.1 ,  δηλ: ……. « δ) Δημητριακά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και ειδικότερα: δα) Σιτάρι και σμιγάδι, δβ) σίκαλη, δγ) κριθάρι, δδ) καλαμπόκι, δε) βρώμη, δστ) φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι). ε) Άλευρα που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και ειδικότερα: εα) άλευρα σιταριού ή σμιγαδιού, εβ) άλευρα άλλων δημητριακών και ιδίως καλαμποκάλευρα, στ) φυτικά έλαια και ειδικότερα: στα) ηλιέλαιο, στβ) αραβοσιτέλαιο, στγ) φοινικέλαιο, στδ) σογιέλαιο, στε) σησαμέλαιο.»………..

…Ειδικότερα, για κάθε είδος της περ.ε’ , το απόθεμα υπερβαίνει τα διακόσια (200) κιλά.

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ: . Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν εργαστήριο παρασκευής και έψησης άρτου (φούρνοι) είναι υπόχρεοι δήλωσης αποθεμάτων για κάθε είδος της περ. ε’ του άρθρου 1, εφόσον το απόθεμα υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) κιλά και δεν μεταπωλούν το απόθεμα αυτό.

 Η προθεσμία αρχικής δήλωσης των αποθεμάτων είναι εντός δύο (2) ημερών από την δημοσίευση της ΚΥΑ . Ως εκ τούτου, πρέπει να εισέλθετε στο σύστημα και να κάνετε την πρώτη δήλωση μέχρι τις 6 Απριλίου 2022

Α.4: Διαδικασία δήλωσης αποθεμάτων :

  1. Οι υπόχρεοι του άρθρου 2 μπορούν να εισέλθουν στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα για τους σκοπούς της παρούσας είτε απευθείας, μέσω του συνδέσμου https://supplies.businessportal.gr, είτε μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (http://www.mindev.gov. gr/), στην οποία μπορούν να επιλέξουν τον σύνδεσμο: «Δήλωση Αποθεμάτων».
  2. Οι υπόχρεοι συνδέονται με την εφαρμογή ως εξής: α) οι επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες εγγραφής στο ΓΕΜΗ με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης της επιχείρησης στο ΓΕΜΗ, β) οι επιχειρήσεις που για οποιοδήποτε λόγο δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο ΓΕΜΗ με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης στο TAXIS.
  3. Οι υπόχρεοι μετά την αρχική δήλωση των αποθεμάτων των προϊόντων του άρθρου 1 υποχρεούνται να επικαιροποιούν τη δήλωση των αποθεμάτων τους μία φορά τουλάχιστον κάθε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Κάθε νεότερη δήλωση αποθεμάτων θα πρέπει να απέχει χρονικά από την προηγούμενη δήλωση τουλάχιστον μία (1) ολόκληρη ημέρα.
  4. Οι υπόχρεοι που παραλείπουν να δηλώσουν τα αποθέματά τους εντός της προθεσμίας της παρ. 4 του άρθρου 2 και της παρ. 3 του παρόντος, θεωρείται ότι έχουν κάνει δήλωση μηδενικού αποθέματος και μπορούν να υποβάλουν νεότερη δήλωση αποθεμάτων μόνο εφόσον έχει παρέλθει τουλάχιστον μία (1) ολόκληρη ημέρα από την πάροδο των άνω προθεσμιών. 5. Ενδεχόμενη αύξηση των αποθεμάτων από την τελευταία εμπρόθεσμη δήλωση θα πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως με νόμιμα φορολογικά παραστατικά.

Συνοψίζοντας, όλοι οι συνάδελφοι πρέπει να προβούμε στην δήλωση των αποθεμάτων μέχρι τις 6/4/2022 και να την επικαιροποιούμε κάθε 5 εργάσιμες ημέρες.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία .

Για την Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος

Ο Πρόεδρος                                                                                                       Ο Γενικός Γραμματέας

Μιχάλης Μούσιος                                                                                           Κώστας Κεβρεκίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επισυνάπτεται συνημμένα η σχετική απόφαση με την διαδικασία δήλωσης των αποθεμάτων.

ΚΥΑ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Τελευταίες αναρτήσεις   ―