Λήξη Κλαδικής Σύμβασης Εργασίας Αρτοποιών-Αρτεργατών

Ιούλ 2, 2012 | Δελτία τύπου / Ανακοινώσεις

Λήξη Κλαδικής Σύμβασης Εργασίας Αρτοποιών- Αρτεργατών

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε επαφή που είχαμε με το Υπουργείο Εργασίας σας ενημερώνουμε ότι η κλαδική σύμβαση αρτοποιών- αρτεργατών που υπεγράφη 6 Αυγούστου 2008 δεν ισχύει, και εφεξής, δίδεται η δυνατότητα για την υπογραφή ατομικών συμβάσεων εργασίας, με μόνη δέσμευση τα κατώτατα ποσά της ΕΓΣΣΕ όπως αυτά διαμορφώθηκαν με την ΠΥΣ 6/2012 και απεικονίζονται με την υπ’ αριθμ. 4601/304/12.3.2012 εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης.

Σημειώνουμε ότι στο διαδίκτυο έχουν αναρτηθεί εδώ και δύο περίπου μήνες λίστες με τις Κλαδικές Συμβάσεις που είναι σε ισχύ.

Λόγω παρερμηνείας του Νόμου στις λίστες αυτή αναφέρεται και η δική μας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Βάσει του τελευταίου εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας καθώς και από επίσημη δια ζώσης απάντησης που είχαμε, η κλαδική σύμβαση αρτοποιών-αρτεργατών εκ παραδρομής αναγράφεται στις λίστες.

Λήξη Κλαδικής Σύμβασης Εργασίας Αρτοποιών-Αρτεργατών

Τελευταίες αναρτήσεις   ―

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ για το πρόγραμμα «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – HACCP» με ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5035191

Ανάρτηση ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ των προσωρινών πινάκων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων της υπ’ αριθµ.1/2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

Διαβάστε Περισσότερα