Μετακίνηση εργαζομένων και εργοδοτών

Οκτ 24, 2020 | Δελτία τύπου / Ανακοινώσεις

  Αθήνα, 24-10-2020

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης Δ1α/Γ.Π.οικ.67924 ΦΕΚ 4709 τεύχος Β/23-10-2020:

<<4. Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα η βεβαίωση της παρ. 2 χορηγείται στον εργαζόμενο για τη μετακίνησή του από τον υπόχρεο εργοδότη, κατόπιν υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του εργοδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Κατά την υποβολή της αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης από τον εργοδότη, διασταυρώνεται αυτόματα και πιστοποιείται από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» η εργασιακή σχέση του εργαζόμενου με τον αιτούντα εργοδότη και κατόπιν παρέχεται η βεβαίωση από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». Η βεβαίωση χορηγείται σε κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο το αργότερο πριν από τη μετακίνησή του και ισχύει για όσο διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί από και προς την εργασία του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του ωραρίου εργασίας του. Η βεβαίωση μπορεί να ισχύει για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) ημερών.

  1. Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και επιτηδευματιών συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» με τους κωδικούς TAXISNET. Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο πριν από τη μετακίνησή τους και να επιδεικνύεται, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα>>.

Σχετικά λοιπόν με τη δική σας μετακίνηση αλλά και των εργαζομένων σας μπορείτε είτε να επικοινωνήσετε με το λογιστή σας, είτε να μπείτε στο ΠΣ <<ΕΡΓΑΝΗ>> προκειμένου να συμπληρωθούν τα πεδία – κενά σχετικά με την ώρα μετακίνησης (από …… έως …..) των εργοδοτών και των εργαζομένων τους.

Σας  επισυνάπτουμε και το σχετικό ΦΕΚ προκειμένου να ενημερωθείτε για τα μέτρα προστασίας  που αφορούν τα 4 επίπεδα συναγερμού όπως έχουν χαρακτηριστεί από τη Πολιτική Προστασία.

Για την Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος

Ο Πρόεδρος                                                                                                 Ο Γενικός Γραμματέας

Μιχάλης Μούσιος                                                                                                     Κώστας Κεβρεκίδης

 

ΦΕΚ Β4709 23-10-20

Τελευταίες αναρτήσεις   ―