Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης έως την 31.10.2021.

Ιούν 14, 2021 | Δελτία τύπου / Ανακοινώσεις

 

                                                                                                                                                        Αθήνα,14.06.2021

                                                                                                                                                           Αρ. Πρωτ:4534

Προς τα σωματεία- μέλη της ΟΑΕ

ΘΕΜΑ: Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης έως την 31η.10.2021.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το Ν.4807/11.06.2021 (ΦΕΚ Α’, αρ.φ. 96), α.41 με θέμα: Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης σωματείων, συλλόγων γονέων μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αθλητικών ενώσεων ορίζεται ότι:…. « Στο άρθρο 90 του ν.4790/2021 (Α’ 48) παρατείνεται η θητεία των αναφερόμενων οργάνων διοίκησης μέχρι και την 31η.10.2021, προστίθενται στο ρυθμιστικό πεδίο της διάταξης οι αθλητικές ενώσεις και το άρθρο 90 διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 90

Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης

Η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν, σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), που έχει συσταθεί με τον ν. 1066/1917 (Α’ 268), των αθλητικών ενώσεων του άρθρου 10 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), καθώς και των επαγγελματικών οργανώσεων του ν. 1712/1987 (Α’ 115), εφόσον έχει λήξει ή λήγει ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν διενεργηθεί ή δεν διενεργηθούν, σύμφωνα με τα άρθρα 89 του παρόντος ή 45 του ν. 4778/2021 (Α’ 26), αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων, παρατείνεται, από την ημερομηνία λήξης της, έως την 31η.10.2021.»…..

Για την Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος

Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γενικός Γραμματέας

Μιχάλης Μούσιος                                                                 Κώστας Κεβρεκίδης

 

 

Τελευταίες αναρτήσεις   ―