Πρόσθετη επιδότηση του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (ΤΕΜ) – Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/152/4 Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μη οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας,που έχουν κύρια δραστηριότητα με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ 10.71).

Αυγ 8, 2023 | Δελτία τύπου / Ανακοινώσεις

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Μετά την έκδοση της ΥΑ (Υπουργικής Απόφασης) Πρόσθετης Επιδότησης ΤΕΜ (ταμείο ενεργειακής μετάβασης) οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας καλούνται να συμμετάσχουν στον καθορισμό των δικαιούχων της πρόσθετης επιδότησης και των ποσών που αυτοί δικαιούνται.
(ΦΕΚ Β’ 3/03.01.2023) όπως τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/55413/1079
(ΦΕΚ Β’3358/19.05.2023) («ΥΑ Πρόσθετης Επιδότησης ΤΕΜ»)
Για το λόγο αυτό, προκειμένου να επαληθευτεί ότι η επιχείρησή σας είναι δικαιούχος συγκεκριμένου ποσού πρόσθετης επιδότησης, απαιτείται η εκ μέρους σας ορθή και πλήρης συμπλήρωση και υποβολή Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης,στον πάροχο σας ή τους παρόχους που είχατε την χρονική περίοδο Φεβρουαρίου 2022 με Ιανουάριο 2023,η οποία προβλέπεται στην ΥΑ Πρόσθετης Επιδότησης ΤΕΜ.
Τι πρέπει να προσέξετε:
1 Απευθυνθείτε στον πάροχο σας αν δεν έχετε λάβει email με την συγκεκριμένη Υ.Δ και ενημερωθείτε για την διαδικασία που έχει ορίσει καθώς και για το χρονικό περιθώριο που έχετε.
2 Παρακαλούμε να συμπληρώσετε προσεκτικά την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και υποβάλετέ την άμεσα στον πάροχο σας.
Σε περίπτωση που δεν προχωρήσετε στη διαδικασία υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, δεν θα είναι εφικτή η επαλήθευση ότι η επιχείρησή σας είναι δικαιούχος πρόσθετης επιδότησης και ποιο ποσό δικαιούται, οπότε το ποσό πρόσθετης επιδότησης που έχετε ήδη λάβει θα πρέπει να επιστραφεί.
3. Μαζί με την Αιτηση – Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει ν ακολουθήσετε τις αναλυτικές οδηγίες που σας επισυνάπτουν οι πάροχοι Η.Ε. για την ορθή ολοκλήρωση της διαδικασίας καθώς επίσης και να προσκομίσετε την έναρξη επαγγέλματος από την ΑΑΔΕ με κύριο ΚΑΔ1071.
Προσοχή ιδιαίτερη στο σημείο αυτό, πολλοί συνάδελφοι έχουνε ως δευτερεύον τον συγκεκριμένο ΚΑΔ,θα πρέπει να ενημερωθεί ο λογιστής σας για να κάνει άμεσα την αλλαγή.
4. Αν έχετε συνεργαστεί με περισσότερους από έναν παρόχους Η.Ε θα πρέπει να ζητήσετε από τον πρώτο (και από τους υπόλοιπους), βεβαίωση με τα ποσά που σας έδωσε και πρέπει να την συμπεριλάβετε στην αίτηση του σημερινού παρόχου σας.
5. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση πρέπει να απευθυνθείτε στον πάροχο σας,ο οποίος θα πρέπει να σας καθοδηγήσει στην σωστή ολοκλήρωση της διαδικασίας.
6. Ο περιφερειακός διευθυντής της ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ κ. Αυγουστίδης Ιωάννης ο οποίος είναι και ο σύμβουλος σε θέματα ενέργειας της Ο.Α.Ε μπορεί να σας ενημερώσει και να σας βοηθήσει έτσι ώστε να πάρετε άμεσα την επιπλέον κρατική επιδότηση και παράλληλα να σας ενημερώσει για το πως καταφέραμε σαν ομοσπονδία (με την συμβολή του) να εξασφαλίσουμε προνομιακα συμβόλαια με τα οποία πετύχαμε σημαντική μείωση στους μηνιαίους λογαρισμους τόσο στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας όσο και σε αυτή του φυσικού αερίου.
7. Για τους συνάδελφους οι οποίοι είναι στο πρόγραμμα της Ομοσπονδίας με τιμές χονδρικής της PROTERGIA μπορούν να απευθυνθούν στο τηλ. 2103448500 επιλογή 3 και να ζητήσουν οδηγίες για την συμπλήρωση της Υ.Δ.
Τονιζουμε πως η Protergia πίστωνε άμεσα, κάθε μήνα, τη βασική επιδότηση και κατέβαλε προκαταβολικά, ήδη από το χρόνο των σχετικών αναγγελιών του ΥΠΕΝ (Μάρτιο 2022), την πρόσθετη επιδότηση συγκεκριμένων κατηγοριών καταναλωτών από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης (ΤΕΜ). Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε από τους μηνιαίους λογαριασμούς σας για το 2022 (αρχής γενομένης από τον λογαριασμό Απριλίου 2022), η πρόσθετη Επιδότηση ΤΕΜ σας έχει αποδοθεί από την Protergia ανελλιπώς κάθε μήνα της προηγούμενης χρονιάς, και συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό ποσό του πεδίου του λογαριασμού με ένδειξη “Eπιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης” ή/και “Ανάλυση Κρατικής Επιδότησης (χωρίς εξοικονόμηση ενέργειας)” ή/και στο πεδίο “Πίστωση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης” μαζί με τη βασική επιδότηση ΤΕΜ της επιχείρησής σας.
Εαν όμως δεν υποβάλετε την Υ.Δ στην protergia τότε θα σας ζητηθεί να επιστρέψετε το σύνολο της επιπλέον επιδότησης.

Τελευταίες αναρτήσεις   ―