Ανακοίνωση για ΕΤΕΑ

Ιούλ 13, 2016 | Δελτία τύπου / Ανακοινώσεις

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Κατόπιν εγγράφου που εστάλη από την Ομοσπονδία μας στο ΕΤΕΑ για τον τρόπο που θα εξυπηρετούνται εφεξής τα μέλη μας, η απαντητική επιστολή με αρ.πρωτ:99496/4-7-2016 του ΕΤΕΑ, έχει ως εξής:

Η εξυπηρέτηση των μελών για κατάθεση εγγράφων (πλην των τιμολογίων αγοράς αλεύρων) θα γίνεται, όπως και όλων των Δ/νσεων του ΕΤΕΑ, στο τμήμα εξυπηρέτησης πολιτών & γραμματείας, επί της οδου Φιλελλήνων 13-15 στο Σύνταγμα.

Ώρες υποδοχής του κο.ινού: 8.00-15.00.

Η αποστολή των τιμολογίων αγοράς αλεύρων, τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την αγορασθείσα και κατειργασμέvη ήδη ποσότητα, καθώς και της καταβληθείσας εισφοράς, θα γίvεται στην έδρα της δ/vσης (Πειραιώς 9-11).

Πληροφορίες θα δίνονται στα τηλ: για θέματα ασφάλισης:210-5219706-7 και για θέματα παροχών: 210-5219808-9 .

Κατεβάστε την ανακοίνωση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΤΕΑ

Τελευταίες αναρτήσεις   ―