Δελτίο Τύπου αναφορικά με το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις

Οκτ 5, 2016 | Δελτία τύπου / Ανακοινώσεις

Δόθηκε στην δημοσιότητα η Εγκύκλιος του ΟΑΕΔ, αναφορικά με το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) έτους 2016.

Βάσει της εγκυκλίου, τα δευτεροβάθμια τοπικά συνδικαλιστικά όργανα των δικαιούχων φορέων (Ομοσπονδίες), τα οποία δεν επιθυμούν να υλοποιήσουν προγράμματα κατάρτισης, αναλαμβάνουν την δημοσιοποίηση του Προγράμματος σε τοπικό επίπεδο και την « έκθεση. υλοποίησης του προγράμματος», λαμβάνοντας το 4% του συνολικού κόστους του πρόγράμματος το οποίο προσαυξάνεται αντίστοιχα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας κατά την συνεδρίασή του στις 26 Ιουνίου 2016 αποφάσισε να μην υλοποιήσει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2016 και να συμμετάσχει μέσω Σωματείων- μελών της, προβαίνοντας σε ενέργειες δημοσιότητας και σε σύνταξη της έκθεσης «υλοποίησης του προγράμματος».

Οι ενέργειες δημοσιότητας στις οποίες θα προβεί η Ομοσπονδία θα είναι η δημοσιοποίηση ενημέρωσης στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα.

Όσα Σωματεία πρόκειται να προβούν σε υλοποίηση προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-25, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της Ομοσπονδίας προκειμένου να υπάρξει συνεργασία για την διαδικασία δημοσιοποίησης των προγραμμάτων μέσω της Ομοσπονδίας

Κατεβάστε το δελτίο τύπου:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τελευταίες αναρτήσεις   ―