Ανακοίνωση για την χρήση πλαστικών σακουλών μεταφοράς

Δεκ 11, 2017 | Δελτία τύπου / Ανακοινώσεις

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 180036/952 που αφορά στην μείωση κατανάλωσης πλαστικών σακουλών μεταφοράς, από 1/1/2018 η πλαστική σακούλα που αφορά σε πάχος υλικού μέχρι 50 μικρών (μm), υποχρεωτικά Θα πρέπει να χρεώνεται στους πελάτες μας και να αποδίδεται στην συνέχεια από εμάς ως περιβαλλοντικό τέλος, ανά τρίμηνο την τελευταία μέρα του επόμενου μήνα και για πρώτη φορά στις 30 Απριλίου 2018, προς την Α.ΑΔ.Ε. – Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (άρθρο 3Α παρ.2.1.).

Η χρέωση αυτή Θα γίνεται σε ξεχωριστό πλήκτρο της ταμιακής μας μηχανής και θα συνιστά το περιβαλλοντικά τέλος.

Ο τύπος της σακούλας από 50 έως 70 μικρά (μm), συμπεριλαμβανομένων των επαναχρησιμοποιούμενων σακουλών ή τσαντών μεταφοράς με το ίδιο πάχος, υπόκειται σε τιμολόγηση, δεν υπόκειται όμως σε καταβολή περιβαλλοντικού τέλους.

Το περιβαλλοντικό τέλος που επιβάλλεται στις λεπτές σακούλες μεταφοράς υλικού μέχρι 50 μικρών (50μm) έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και το ύψος τον καθορίζεται με κριτήριο: Τον ανταποδοτικό χαρακτήρα, ανάλογα με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της ανάκτησης ή διάθεσης των λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς, τις δυνατότητες ανακύκλωσης, την ανθεκτικότητά τους κλπ.

Από 1/1/2018 το περιβαλλοντικό τέλος για τις λεπτές σακούλες προσδιορίζεται στα 3 λεπτά προ ΦΠΑ, ενώ από 1/1/2019 το τέλος προσδιορίζεται στα 7 λεπτά προ ΦΠΑ. Σημειώνουμε εδώ, ότι οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς χρεώνονται στον καταναλωτή στα σημείά πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα όλοι οι έμποροι υποχρεούνται να αναγράφουν στα σημεία λιανικής πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων, σε εμφανές σημείο προς τον καταναλωτή ότι : «Οι λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς υπόκεινται σε περιβαλλοντικό τέλος (με αναγραφή του ποσού του τέλους), με σκοπό τη μείωση χρήσης τους».

Υπάρχει επιπλέον ένας 3°ς τύπος σακούλας: οι βιοαποδομήσιμες (ή βιοαποικοδομήσιμες)/ λιπασματοποιήσιμες πλαστικές σακούλες μεταφοράς οι οποίες εξαιρούνται της απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους.

Σύμφωνα και με την ΚΥΑ που σας επισυνάπτουμε, οι άνω σακούλες υπόκεινται σε αξιοποίηση σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13432.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να καλέσετε στα γραφεία της Ομοσπονδίας μας.

Κατεβάστε το αρχείο:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τελευταίες αναρτήσεις   ―