Αγαπητοί συνάδελφοι,

Τα γραφεία του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών τα οποία βρίσκονταν στην οδό Λέκκα 22 στο Σύνταγμα, τελούν υπό μετακόμιση λόγω της ενοποίησης του ΤΕΑΑ με το ΕΤΕΑ.

Λόγω του ότι δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση ακόμα για την νέα διεύθυνση εξυπηρέτησης των συναδέλφων, παρακαλούμε όπως μην στέλνετε τα τιμολόγια που αφορούν στην επικουρική σας σύνταξη μέχρι νεωτέρας ανακοίνωσης της Ομοσπονδίας μας

Κατεβάστε την ανακοίνωση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΑΕ ΓΙΑ ΤΕΑΑ

© 2020 Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος
Created by: _Pinged