Καμία αύξηση στην τιμή του ψωμιού

Ιούν 3, 2016 | Δελτία τύπου / Ανακοινώσεις

Σε διάφορα δηµοσιεύµατα που αφορούν στις εν γένει αυξήσεις διαφόρων προϊόντων και υπηρεσιών, γίνεται µνεία για αύξηση στο ψωµί.

Είναι γνωστό σε όλους ότι οι τιµές του άρτου και των αρτοπαρασκευασµάτων διαµορφώνονται ελεύθερα. Την ευθύνη για τον καθορισµό τιµής πώλησης έχει αποκλειστικά ο κάθε επιχειρηµατίας αρτοποιός.
Κανένας φορέας δεν έχει το δικαίωµα εκ του νόµου να προσδιορίσει τιµές πώλησης. Οφείλουµε λοιπόν να ξεκαθαρίσουµε σαν επίσηµο Δευτεροβάθµιο όργανο των Αρτοποιών όλης της Ελλάδας πως κάθε συνάδελφος αρτοποιός µεµονωµένα έχει την ευθύνη της τιµής πώλησης του ψωµιού.

Γνωρίζοντας όµως πολύ καλά την οικονοµική κατάσταση του Έλληνα καταναλωτή και επιδεικνύοντας κοινωνική ευθύνη απέναντι του, ως εκπρόσωποι της Οµοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος, σας γνωρίζουµε ότι ουδεµία πρόθεση υπάρχει για αύξηση στην τιµή του ψωµιού και των προϊόντων αρτοποιίας.

Σε µία εποχή όπου αριθµός των ανέργων στην Ελλάδα ανέρχεται στο 1,5 εκ, οι µισθοί και οι συντάξεις συνεχώς µειώνονται και το ΕΚΑΣ καταργήθηκε, ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ δηλώνουµε ότι κανένας αρτοποιός δεν σκέφτεται να αυξήσει τα προϊόντα που παράγει και διαθέτει, ούτε 1 λεπτό.

Πιθανότατα, να παρερµηνεύθηκαν δηλώσεις συναδέλφων που αφορούσαν στην εν γένει επιβάρυνση του κόστους παραγωγής λόγω αυξήσεων στις Α’ ύλες, στην ενέργεια και στους δυσβάσταχτους φόρους.
Για ακόµα µία φορά όµως, οι αρτοποιοί της χώρας θα απορροφήσουν αυτές τις αυξήσεις και ως εκ τούτου δεν θα µετακυλήσουν το κόστος στον καταναλωτή.

Διευκρινίζουµε προς ενηµέρωση των αναγνωστών- καταναλωτών πώς οι τιµές άρτου, αρτοσκευασµάτων και αρτοπαρασκευασµάτων που διατίθενται στα αρτοποιεία παραµένουν σταθερές εδώ και µια οκταετία.

Κατεβάστε το δελτίο τύπου:

ΚΑΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΨΩΜΙΟΥ

Τελευταίες αναρτήσεις   ―