Ανακοίνωση για τη μετακίνηση των εργαζομένων και των εργοδοτών

Νοέ 5, 2020 | Δελτία τύπου / Ανακοινώσεις

05-11-2020

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Έχουν αναρτηθεί στο www.forma.gov.gr όλες οι πληροφορίες που αφορούν στη μετακίνηση των πολιτών.
Σχετικά με τη μετάβαση προς και από την εργασία κατά τις εργάσιμες ώρες, η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια (τύπου A) και παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου, από τον ίδιο.
Σας επισυνάπτουμε το σχετικό υπόδειγμα βεβαίωσης κυκλοφορίας (τύπου Α), προκειμένου να κάνετε χρήση για εσάς και για τους εργαζομένους σας.
Σε περίπτωση που δοθούν περαιτέρω διευκρινιστικές θα ενημερωθείτε εκ νέου με ανακοίνωση από την Ομοσπονδία μας.

Από την Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Τελευταίες αναρτήσεις   ―