ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕΕ σχετικά με διαφήμιση LIDL

Μάι 20, 2016 | Δελτία τύπου / Ανακοινώσεις

Με παρέμβαση της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος  στο ΣΕΕ απεσύρθη η διαφημιστική  Καμπάνια των LIDL :ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  “LIDL – ψωμί & αρτοσκευάσματα”, με την υπ’αριθμ Α 5200 απόφαση της.

Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, εξέτασε την υπό έλεγχο επικοινωνία σε σχέση με την υποβληθείσα αίτηση ελέγχου και έλαβε υπ’ όψιν της τα στοιχεία και επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν στη συνεδρίαση, προκειμένου να αξιολογήσει εάν η εν λόγω επικοινωνία είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε.

«Η Επιτροπή αξιολογώντας την υπό έλεγχο επικοινωνία στο σύνολό της (λεκτικό και οπτικό), ως προς την τελική εντύπωση που δημιουργεί στον καταναλωτή, ομόφωνα έκρινε ότι οι εικόνες που παρουσιάζουν το ζύμωμα του ψωμιού παραπέμπουν ευθέως σε αρτοποιείο, με την έννοια του χώρου όπου ζυμώνεται, ψήνεται και διατίθεται το ψωμί και έτσι είναι πιθανό να οδηγήσουν στο εσφαλμένο συμπέρασμα ότι στα καταστήματα LIDL διατίθεται φρέσκο ψωμί (ψωμί που ζυμώνεται και ψήνεται και διατίθεται επί τόπου), πράγμα που δεν ισχύει. Στην εσφαλμένη αυτή εντύπωση συμβάλλουν ιδιαίτερα οι σκηνές, σε συνδυασμό με τον λόγο, όπου η καταναλώτρια εμφανίζεται να κοιτά στο χώρο πίσω από τα ράφια όπου διατίθεται το ψωμί και είναι σαν να βλέπει ένα χώρο παρασκευαστηρίου μέσα στο κατάστημα όπου εκτελούνται όλα τα στάδια παρασκευής του ψωμιού που στην πραγματικότητα γίνονται σε άλλο τόπο και χρόνο.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι η υπό έλεγχο επικοινωνία LIDL μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση ή / και παραπλάνηση, προσκρούει στο άρθρο 5 του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να τροποποιηθεί εντός 4 ημερών.

Επισημαίνουμε, για ενημέρωσή σας, ότι οι Αποφάσεις των Επιτροπών ισχύουν και πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα μέσα που αναπτύσσεται η εκάστοτε υπό έλεγχο επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών καθώς και των owned channel στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ανεξάρτητα από το εάν αυτά αναφέρονται στη σχετική αίτηση ελέγχου.

Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στο άρθρο 13.Ζ του Κανονισμού της ΠΕΕΕ. Τονίζεται ότι με βάση το ίδιο άρθρο η προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εφαρμογή της παρούσας.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη πλήρους εφαρμογής της Απόφασης, το ΣΕΕ δύναται να προβεί στις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό κυρώσεις. Υπενθυμίζεται σύσταση του Δ.Σ. του ΣΕΕ προς τα εμπλεκόμενα μέρη να μη χρησιμοποιούν ή κάνουν αποσπασματικές αναφορές σε αποφάσεις των Επιτροπών για σκοπούς δημοσιότητας ή προβολής, προκειμένου να αποφεύγονται παρερμηνείες.

Κατεβάστε την Απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕΕ σχετικά με διαφήμιση LIDL

Τελευταίες αναρτήσεις   ―