ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ

Ιαν 4, 2023 | Δελτία τύπου / Ανακοινώσεις, Uncategorized

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

04-01-2023

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/152/4 η οποία αφορά στην χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μη οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας με παροχές ισχύος μέχρι και 34kVA, καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, που έχουν κύρια δραστηριότητα με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 10.71 (Αρτοποιία) καθώς και καταναλωτών ηλεκτρικής ςνέργειας με παροχή αγροτικής χρήσης.

Η επιδότηση παρέχεται για την κατανάλωση των μηνών Φεβρουαρίου έως και Νοεμβρίου του έτους 2022 και χορηγείται επιπλέον των επιδοτήσεων οι οποίες ορίστηκαν με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12477/435/09.02.2022 ΚΥΑ ” Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των μη οικιακών καταναλωτών”(Β’ 603).

Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ προς ενημέρωσή σας κι εφιστούμε την προσοχή σας στο α.4 που αφορά στην διαδικασία απόδοσης της επιδότησης στους δικαιούχους, συμπληρώνοντας ορθά την αίτηση -υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος Ι.

Για την Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος

Ο Πρόεδρος                               Ο Γενικός Γραμματέας

Μιχάλης Μούσιος.                Κώστας Κεβρεκίδης

document (82)

Τελευταίες αναρτήσεις   ―