Επιστολή προς τον Πρόεδρο ΚΕΔΚΕ για την εφαρμογή του Ν.3526/2007

Φεβ 1, 2008 | Δελτία τύπου / Ανακοινώσεις

Κύριε Πρόεδρε,

Με την πλήρη εφαρμογή του Ν. 3526/07 που αφορά την παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και άλλες διατάξεις, εκχωρείται αρμοδιότητα και στους Δήμους και Κοινότητες.

Για την εφαρμογή του ως άνω Νόμου και προκειμένου να συνεχιστεί η μέχρι τούδε συνεργασία μας, σας επισυνάπτουμε τον εν λόγω Νόμο, τονίζοντας τις βασικότερες διατάξεις που άπτονται της προσοχής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης .

Με τον άνω Νόμο η πώληση άρτου και αρτοπαρασκευασμάτων επιτρέπεται μόνο από τα αρτοποιεία και τα Πρατήρια άρτου. Όσον αφορά την αδειοδότηση των αρτοποιείων, τα τελευταία, υπάγονται στην Δ/νση Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Με το Ν. 3325/05, μεταβιβάστηκε στους Ο.Τ.Α. η αδειοδότηση των πρατηρίων άρτου εντός μικτών καταστημάτων τροφίμων. Το Πρατήριο άρτου μπορεί να λειτουργήσει ως αμιγές κατάστημα ή ως τμήμα μικτού καταστήματος τροφίμων. Και στις 2 περιπτώσεις απαιτείται άδεια λειτουργίας από τη Δημοτική αρχή, ύστερα από τον έλεγχο, την αυτοψία και την χορήγηση της σύμφωνης γνώμης από την Διεύθυνση Υγιεινής.

– Λόγω του ότι έχουμε αντιμετωπίσει περιπτώσεις λειτουργίας πρατηρίων άρτου άνευ αδείας, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας να πράξουν τα δέοντα προκειμένου να σταματήσει το φαινόμενο αυτό.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και συνεργασία.

Κατεβάστε την επιστολή:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΕΔΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3526/2007

Τελευταίες αναρτήσεις   ―

Β’ ΚΥΚΛΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – HACCP» του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020»

2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελουμένων της ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ...

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΕΦΚΑ : Από τον e-ΕΦΚΑ ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκαν οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές για τους τέως Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης...

Διαβάστε Περισσότερα