Ομοσπονδία   ―

Το Προεδρείο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την Ομοσπονδία και την πραγμάτωση των σκοπών της.

Μία φορά κάθε δύο μήνες συνέρχεται το Προεδρείο,όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος κωλυομένου του Προέδρου.

Το Προεδρείο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την Ομοσπονδία και την πραγμάτωση των σκοπών της.

Ενδιαφέρομαι να συμμετέχω

Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στην Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος συμπληρώστε τη φόρμα μέλους.

© 2022 Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος
Created by: _Pinged