Παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης που παραλήφθηκε από τους δικαιούχους επιστροφής Ε.Φ.Κ., κατά το έτος 2021.

Μάι 16, 2022 | Δελτία τύπου / Ανακοινώσεις

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης που παραλήφθηκε από τους δικαιούχους επιστροφής Ε.Φ.Κ., κατά το έτος 2021 καθώς και των συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Α.1072/22-2-2019 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (Β΄750).

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ :

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΦΚ DIEDEL ΚΙΝΗΣΗΣ (ΔΝΥ)_ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΦΚ(ΨΗΦΙΑΚΗ)

Τελευταίες αναρτήσεις   ―