Τα προϊόντα αρτοποιίας που εμπίπτουν στο συντελεστή ΦΠΑ 13%

Μαΐ 20, 2019 | Δελτία τύπου / Ανακοινώσεις

Διαβάστε αναλυτικά ποια προϊόντα αρτοποιίας εμπίπτουν στο συντελεστή ΦΠΑ 13%, σύμφωνα με την παράγραφο 26.

Τελευταίες αναρτήσεις   ―