Διαβάστε αναλυτικά ποια προϊόντα αρτοποιίας εμπίπτουν στο συντελεστή ΦΠΑ 13%, σύμφωνα με την παράγραφο 26.

© 2020 Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος
Created by: _Pinged