Άρτος & Καταναλωτής: Όροι ανταγωνισμού στην Ελλάδα και την Ευρώπη (μελέτη)

Φεβ 21, 2020 | Δελτία τύπου / Ανακοινώσεις

Η έρευνα καταγράφει το βαθμό εξυπηρέτησης του καταναλωτή και αναζητά τις συνθήκες του ανταγωνισμού στον κλάδο, συγκρίνοντας σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Τα παρουσιαζόμενα στοιχεία αφορούν κατά κύριο λόγο στην κατανάλωση προϊόντων αρτοποιίας (συνολικά και ανά βασικό τύπο προϊόντος π.χ. φρέσκα έναντι προ‐ συσκευασμένων), τη δομή και διάρθρωση της παραγωγής και προσφοράς της εν λόγω
αγοράς και την παρουσίαση του κανονιστικού πλαισίου, καναλιών διανομής και τιμών άλλων χωρών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις διαφορετικές παραγωγικές διαδικασίες με την αντίστοιχη παρουσίαση στοιχείων (όπως π.χ. αριθμός μονάδων και μερίδιο στην συνολική κατανάλωση) των βιομηχανικών και των βιοτεχνικών αρτοποιείων (δηλαδή των αντίστοιχων ελληνικών «φούρνων») καθώς και τις συγκεκριμένες εθνικές πολιτικές σε νομικό επίπεδο που σχετίζονται με την παραπλάνηση ή μη του καταναλωτή σχετικά με τη χρήση ενός όρου.

Διβάστε αναλυτικά την έρευνα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για καίρια θέματα της αγοράς στον τομέα της αρτοποιίας, μέσα από τις έρευνες και μελέτες που σας παρουσιάζουμε μπορείτε να τα δείτε αναλυτικά ΕΔΩ.

Τελευταίες αναρτήσεις   ―