Δελτίο τύπου Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος 06/12/2016

Δεκ 6, 2016 | Δελτία τύπου / Ανακοινώσεις

Στις 29 Νοεµβρίου ψηφίσθηκε από την Βουλή των Ελλήνων τροποποίηση- προσθήκη στην αρτοποιητική νοµοθεσία στο νοµοσχέδιο µε τίτλο «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και λοιπές διατάξεις».

Στον νόµο αυτό ορίζονται οι όροι: «παραδοσιακός άρτος» , «παραδοσιακός φούρνος» και «παραδοσιακός αρτοποιός»

Η χρήση των όρων αυτών θα γίνεται αποκλειστικά από τους αρτοποιούς που παράγουν και διαθέτουν άρτο, ο οποίος παράγεται µε τον παραδοσιακό τρόπο που περιλαµβάνει τα κάτωθι στάδια: την επιλογή των Α’ Υλών, το ζύµωµα της ζύµης ( η οποία δεν έχει υποβληθεί σε διαδικασία κατάψυξης, ταχείας κατάψυξης ή ανάλογη διαδικασία συντήρησης), την εξέλιξη της ζύµης, την πλήρη µορφοποίηση και τέλος, την έψηση του άρτου.

Η ψηφισθείσα προσθήκη φαίνεται να αποκαθιστά έστω και αργά την αδικία που επήλθε στον αρτοποιητικό κλάδο µε το τρίτο µνηµόνιο το οποίο έδωσε την δυνατότητα σε καταστήµατα που ψήνουν ψωµί από κατεψυγµένη ζύµη, να ονοµάζονται αρτοποιεία- φούρνοι.

Εφιστούµε την προσοχή στο καταναλωτικό κοινό ώστε να µην υπάρχει σύγχυση, ότι ο παραδοσιακός φούρνος στον οποίο ζυµώνεται και ψήνεται το ψωµί έχει το σήµα του κλάδου «Ελληνικός Παραδοσιακός φούρνος- Εδώ ζυµώνεται, εδώ ψήνεται».

Με τον τελευταίο διαχωρισµό, έχει την δυνατότητα ο καταναλωτής να ξεχωρίσει τα πραγµατικά αρτοποιεία από τα σηµεία που προβαίνουν στην έψηση κατεψυγµένου ψωµιού (Σούπερ µάρκετ, αλυσίδες) και να αναζητά τα καταστήµατα που έχουν το σήµα του κλάδου, το οποίο διασφαλίζει ότι το προϊόν που προµηθεύεται έχει παραχθεί µε τον παραδοσιακό τρόπο από νοµίµως λειτουργούντα αρτοποιεία, και έτσι διαφοροποιείται σε σχέση µε τον κατεψυγµένο άρτο.

Το σήµα µας το οποίο είναι επικολληµένο στην πόρτα του αρτοποιείου, έχει την έννοια ότι στο συγκεκριµένο κατάστηµα, ο αρτοποιός εξασφαλίζει τις συνθήκες παραγωγής του ψωµιού, την ζύµωση, την πλάση, το ψήσιµο και την διάθεση στους καταναλωτές στον ίδιο χώρο, εγγυώµενος ότι το ψωµί του είναι προϊόν της ηµέρας, δεν έχει καταψυχθεί ούτε αποψυχθεί.

Κατεβάστε το δελτίο τύπου:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 06/12/2016

Τελευταίες αναρτήσεις   ―