Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου του έργου

Μαρ 10, 2021 | Δελτία τύπου / Ανακοινώσεις

«Κατάρτιση και Πιστοποίηση στην Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας και στη διαχείριση της Υγιεινής και Ασφάλειας εργασίας και στη Διαχείριση της Υγιεινής και Ασφάλειας προϊόντων – HACCP».

Διευκρινίσεις Διαγωνισμού – Κατεβάστε το PDF

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) – Κατεβάστε το PDF

Τελευταίες αναρτήσεις   ―

Αρωγή των εταιρειών- συνεργατών των αρτοποιών στις επιχειρήσεις- αρτοποιεία που επλήγησαν από τις πλημμύρες.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 03-11-2023 Οι  πλημμύρες που έπληξαν  τον Σεπτέμβριο την περιοχή της Θεσσαλίας πέραν των εν γένει προβλημάτων που δημιούργησαν στους...

Διαβάστε Περισσότερα