Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με Χρήση της Πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου

Μαρ 16, 2021 | Δελτία τύπου / Ανακοινώσεις

«Κατάρτιση και Πιστοποίηση στην Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας και στη διαχείριση της Υγιεινής και Ασφάλειας εργασίας και στη Διαχείριση της Υγιεινής και Ασφάλειας προϊόντων – HACCP».

Παράταση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με Χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) – Κατεβάστε το PDF

Διορθωτική προκήρυξη ΚΗΔΜΗΣ – Κατεβάστε το PDF

Προκήρυξη ΟΑΕ ΚΗΔΜΗΣ – Κατεβάστε το PDF

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με Χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου – Κατεβάστε το PDF 

Περίληψη ΟΑΕ Διαύγεια – Κατεβάστε το PDF

Ορθή επανάληψη Διάυγεια – Κατεβάστε το PDF 

Διακήρυξη ΟΑΕ ΚΗΔΜΗΣ – Κατεβάστε το PDF

Τελευταίες αναρτήσεις   ―