Αρχική > Δράσεις

Δράσεις

Τα νέα μας   ―

Δελτία τύπου, Εταιρικές ανακοινώσεις, Συμμετοχές σε συνέδρια – εκθέσεις & πολλά άλλα στο Press Room της Ομοσπονδίας

Ευνοϊκότεροι όροι συνεργασίας με την ΕΤΕ

Αγαπητοί συνάδελφοι, Σύμφωνα με την τελευταία Υ.Α. που υπεγράφη τον Απρίλιο, είναι πλέον υποχρεωτική η εγκατάσταση μηχανημάτων ροs στα καταστήματά μας. Σας επισυνάπτουμε με την παρούσα την καινούρια προσφορά της Εθνικής Τράπεζας, προκειμένου να κινηθείτε προτού...

Επιστολή: Ευνοϊκότεροι όροι συνεργασίας με την ΕΤΕ

Προς τον Πρόεδρο τον Σωματείου - τα μέλη του ΔΣ ΚΟΙΝ/ΣΗ: Στα εγγεγραμμένα μέλη του Σωματείου Αγαπητοί συνάδελφοι, Σύμφωνα με την τελευταία Υ.Α. που υπεγράφη τον Απρίλιο, είναι πλέον υποχρεωτική η εγκατάσταση μηχανημάτων POS στα καταστήματά μας. Σας επισυνάπτουμε με...

Ανακοίνωση ΟΑΕ για ΗΜΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι, Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) ετέθη σε υποχρεωτική λειτουργία την lη Ιανουαρίου 2017. Με τροποποίηση της ΚΥΑ 43942/4026/2016 - Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), παρατείνεται µέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2017 και...

Ανακοίνωση για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)

Αγαπητοί συνάδελφοι, Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) ετέθη σε υποχρεωτική λειτουργία την 1η Ιανουαρίου 2017. Με τροποποίηση της ΚΥΑ 43942/4026/2016 - Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), παρατείνεται μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2017 και...

Ενημέρωση των Αρτοποιών για POS

Αγαπητοί συνάδελφοι, Με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 καθιερώνεται η υποχρεωτική αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα, αρχικά με τον καθορισμό ορισμένων κλάδων - δραστηριοτήτων επιχειρήσεων και σταδιακά στο σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική...

Ενημέρωση των αρτοποιών για POS

Αγαπητοί συνάδελφοι, Με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 καθιερώνεται η υποχρεωτική αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα, αρχικά με τον καθορισμό ορισμένων κλάδων - δραστηριοτήτων επιχειρήσεων και σταδιακά στο σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική...

Δελτίο τύπου Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος 13/12/2016

Η Ομοσπονδία αρτοποιών Ελλάδος εκπροσωπεί όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία αρτοποιών της Ελλάδος και περί τους 15.000 βιοτέχνες αρτοποιούς. Με το παρόν, θα επιθυμούσαμε να αποσαφηνίσουμε ορισμένα δημοσιεύματα που αφορούν στο κλαδικό σήμα μας: «Ελληνικός Παραδοσιακός...

Δελτίο τύπου Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος 06/12/2016

Στις 29 Νοεµβρίου ψηφίσθηκε από την Βουλή των Ελλήνων τροποποίηση- προσθήκη στην αρτοποιητική νοµοθεσία στο νοµοσχέδιο µε τίτλο «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και λοιπές διατάξεις». Στον νόµο αυτό ορίζονται...

Δελτίο Τύπου αναφορικά με το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις

Δόθηκε στην δημοσιότητα η Εγκύκλιος του ΟΑΕΔ, αναφορικά με το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) έτους 2016. Βάσει της εγκυκλίου, τα δευτεροβάθμια τοπικά συνδικαλιστικά όργανα των δικαιούχων φορέων (Ομοσπονδίες), τα...

Ανακοίνωση για ΕΤΕΑ

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Κατόπιν εγγράφου που εστάλη από την Ομοσπονδία μας στο ΕΤΕΑ για τον τρόπο που θα εξυπηρετούνται εφεξής τα μέλη μας, η απαντητική επιστολή με αρ.πρωτ:99496/4-7-2016 του ΕΤΕΑ, έχει ως εξής: Η εξυπηρέτηση των μελών για κατάθεση εγγράφων (πλην των...

© 2019 Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος
Created by: _Pinged