Καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασίας χορήγησης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων του Ν.3325/05 και για την τροποποίηση αυτών

  • Έκδοση
  • Λήψη 155
  • Μέγεθος αρχείου 410.21 KB
  • Αριθμός αρχείων 1
  • Ημερομηνία δημιουργίας 22/04/2005
  • Τελευταία ενημέρωση 19/02/2019