ΑΠΟ 01-07-2024 ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟ 01-07-2024 ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αθήνα, 01.04.2024   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αγαπητοί συνάδελφοι, Αναφορικά με την  υποχρέωση για την τήρηση του μέτρου της ψηφιακής κάρτας εργασίας στις επιχειρήσεις μας, εξεδόθη και σας επισυνάπτουμε την υπ’ αριθ. 24595/29.03.2024 Υ.Α. Σύμφωνα με την Υ.Α. παρ. 2γ: ….«. Από...

Εγγραφείτε στο newsletter μας:

© 2024 Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος
Created by: _Pinged