Επιστολή προς τους Δήμους & Κοινότητες της Ελλάδος για την εφαρμογή του Ν.3526/2007

Επιστολή προς τον Πρόεδρο ΚΕΔΚΕ για την εφαρμογή του Ν.3526/2007

Κύριε Πρόεδρε, Με την πλήρη εφαρμογή του Ν. 3526/07 που αφορά την παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και άλλες διατάξεις, εκχωρείται αρμοδιότητα και στους Δήμους και Κοινότητες. Για την εφαρμογή του ως άνω Νόμου και προκειμένου να συνεχιστεί η μέχρι τούδε...

Εγγραφείτε στο newsletter μας:

© 2024 Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος
Created by: _Pinged