Συστάσεις αναφορικά με την χρήση της μάσκας στo πλαίσιο της πανδημίας COVID-19

Νέο πλαίσιο συνεργασίας με την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος για συναλλαγές με POS

                                                                                                                                                   Αθήνα, 22.03.2021                                                                                                  ...
Συστάσεις αναφορικά με την χρήση της μάσκας στo πλαίσιο της πανδημίας COVID-19

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με Χρήση της Πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου

«Κατάρτιση και Πιστοποίηση στην Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας και στη διαχείριση της Υγιεινής και Ασφάλειας εργασίας και στη Διαχείριση της Υγιεινής και Ασφάλειας προϊόντων – HACCP». Παράταση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με Χρήση της Πλατφόρμας του...
Συστάσεις αναφορικά με την χρήση της μάσκας στo πλαίσιο της πανδημίας COVID-19

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου του έργου

«Κατάρτιση και Πιστοποίηση στην Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας και στη διαχείριση της Υγιεινής και Ασφάλειας εργασίας και στη Διαχείριση της Υγιεινής και Ασφάλειας προϊόντων – HACCP». Διευκρινίσεις Διαγωνισμού – Κατεβάστε το PDF Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης...

Εγγραφείτε στο newsletter μας:

© 2024 Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος
Created by: _Pinged