Ανακοίνωση ΟΑΕ για ΤΕΑΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι, Τα γραφεία του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών τα οποία βρίσκονταν στην οδό Λέκκα 22 στο Σύνταγμα, τελούν υπό μετακόμιση λόγω της ενοποίησης του ΤΕΑΑ με το ΕΤΕΑ. Λόγω του ότι δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση ακόμα για την νέα διεύθυνση...

Καμία αύξηση στην τιμή του ψωμιού

Σε διάφορα δηµοσιεύµατα που αφορούν στις εν γένει αυξήσεις διαφόρων προϊόντων και υπηρεσιών, γίνεται µνεία για αύξηση στο ψωµί. Είναι γνωστό σε όλους ότι οι τιµές του άρτου και των αρτοπαρασκευασµάτων διαµορφώνονται ελεύθερα. Την ευθύνη για τον καθορισµό τιµής πώλησης...

© 2019 Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος
Created by: _Pinged