Κινητοποιήσεις για το ασφαλιστικό

Κινητοποιήσεις για το ασφαλιστικό

Προς τον Πρόεδρο του Σωματείου – τα μέλη του ΔΣ και τα μέλη του Σωματείου Αγαπητοί συνάδελφοι, Καλούνται όλοι οι αρτοποιοί να λάβουν μέρος στις όποιες μορφές κινητοποιήσεων ή κατά τόπους συγκεντρώσεις που οργανώνονται από τις τοπικές Ομοσπονδίες...

© 2022 Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος
Created by: _Pinged