Καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασίας για την χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πρατήριων άρτου

  • Έκδοση
  • Λήψη 266
  • Μέγεθος αρχείου 106.82 KB
  • Αριθμός αρχείων 1
  • Ημερομηνία δημιουργίας 22/02/2007
  • Τελευταία ενημέρωση 19/02/2019